ရခိုင္ျပည္နယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ေမာင္ေတာကို ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ

0
354

ရခိုင္ျပည္နယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ အတြင္း ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္ေတြမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဒုတိယအႀကိမ္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈ ေတြကို ဒီကေန႔ မနက္မွစတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

president

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ ခံရမႈေတြအေပၚ ျဖစ္ပြားရတဲ့ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားနဲ႔ အျဖစ္မွန္ေပၚေပါက္ေစေရး စံုစမ္း စစ္ေဆးဖို႔ ေနာင္အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစဖို႔ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ကို စစ္ေဆးသံုးသပ္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ေတြအျဖစ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတထံ သတ္မွတ္ခ်ိန္အမီတင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ေမာင္ေတာေဒသကိုဒုတိယအႀကိမ္ အျဖစ္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။

president2

ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာ ေရးသားရာမွာ ျပည့္စံုခိုင္လံုေရးအတြက္ ေမာင္ေတာေဒသ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀အရ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ ျပဳလုပ္မႈေတြပါရွိလာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္စဥ္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေကာလဟာလ သတင္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့အေျခအေနေတြကိုသတိျပဳၿပီးလုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကိုအေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)