ေရႊေပးသြင္းဖိုု႔က်န္တဲ့ ကုုမၺဏီ (၆၃) ခုုကိုု တရားစြဲဖိုု႔ အစိုုးရေၾကညာၿပီ

0
323

ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအဖြဲ႔ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန အမွတ္ (၂) က လုုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ေရြေပးသြင္းဖိုု႔ က်န္ရွိေနတဲ့ ကုုမၺဏီေတြထဲက ကုုမၺဏီ (၆၃) ခုုကိုု တရားစြဲဆိုုအေရးယူေတာ့မယ္လိုု႔ အသိေပးၾကညာလိုုက္လိုုပါတယ္။

ေအာက္တိုုဘာလ ၅ ရက္ေန႔ထုုတ္ အစိုုးရပိုုင္သတင္းစာေတြက တစ္ဆင့္ ေရႊေပးသြင္းဖိုု႔ က်န္ရွိေနတဲ့ ကုုမၺဏီ ၆၃ ခုု အမည္ေတြနဲ႔တကြ ကုုမၺဏီရဲ႕ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုုက္တာနဲ႔ ဒါ႐ိုုက္တာ အဖြဲ႔၀င္ေတြကိုု မၾကာမီတရားစြဲဆို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေတာ့မယ့္ အေၾကာင္း အသိေပး ၾကညာလိုုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

abstract

သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန အမွတ္ (၂) အေနနဲ႔ ပထမအဆင့္ ေရႊေပးသြင္းဖိုု႔ က်န္တဲ့ ကုုမၺဏီ ေပါင္း ၂၆ ခုုကိုု ေရႊေပးသြင္းဖိုု႔နဲ႔ ပ်က္ကြက္ေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ္လိုု႔ ေၾကညာၿပီးတဲ့ေနာက္ ကုုမၺဏီ ၉  ခုုက ေရြ အျပည့္အ၀ ေပးသြင္းခဲ့ၿပီး ၆ ခုုက တခ်ိဳ႕တ၀က္ေပးသြင္းကာ ဆက္လက္ ေပးသြင္းမယ္လိုု႔ ကတိျပဳခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အစိုုးရအေနနဲ႔ ေပးသြင္းဖိုု႔က်န္ရွိတဲ့ ေရႊကုုမၺဏီေတြထဲက ၅ ခုုကိုု ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏခ႐ိုုင္တရားရံုုးမွာ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုုထားၿပီး ျဖစ္တယ္လိုု႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။။။။

GOLD

 

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)