သက္ႀကီးရြယ္အို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္

0
328

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လာမယ့္ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေတြနဲ႔ အသက္(၂)ႏွစ္ ေအာက္ကေလးသူငယ္ေတြ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္ကို ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ဘက္စုံလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ေတြကို သက္မွတ္နယ္ေျမေတြမွာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြလြတ္လပ္လုံၿခံဳစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနသလို ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ပဋိသေႏၶတည္သည္မွ သက္ႀကီးရြယ္အို ဘဝအထိႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္တဲ့ လူမႈစီးပြားဒုကၡေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ မူဝါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္နဲ႔ အစီအစဥ္ေတြခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနတယ္လို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္ဦးဝင္းျမေအးကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ Park Royal ဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း ဒုတိယအႀကိမ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားမွာ အခုလိုေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)