တပ္မေတာ္ တိုက္ခိုက္ေရးေက်ာင္းေတြမွာ လူ႔အခြင့္အေရး သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်

0
282

တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) တိုက္ခိုက္ေရးေက်ာင္းေတြမွာ လူ႔အခြင္းအေရးဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က သင္ၾကားပို႔ခ်ေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္၊ စစ္ဦးစီး တကၠသိုလ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) တိုက္ခိုက္ေရး ေက်ာင္းေတြမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ သင္တန္းေတြမွာ တပ္မေတာ္ အရာရွိေတြကို ပို႔ခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာေတြကို ေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠ႒ ဦးစစ္ၿမိဳင္နဲ႔ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေလးတို႔က ပို႔ခ်တာျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရား၊ ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အေၾကာင္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)