မိခင္ ေသဆံုးမႈ ေလ်ာ့က်ေရး သားဖြား ဆရာမေတြကို သင္တန္းေပး

0
270

လူမႈေရး မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္အရ ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္မွာ မိခင္ေသဆံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ သြားဖြား ဆရာမေတြကို သင္တန္းေတြ ေပးေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေသဆံုးမႈ အနက္ သားဖြားျခင္းနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ဆိုင္ရာ ကိစၥေတြက အဓိက အခ်က္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ အခ်က္အလက္ေတြ ျပေနပါတယ္။

ကေလးေမြးဖြားမႈ ၁ သိန္းမွာ အမ်ိဳးသမီး ၂၈၂ ဦးႏႈန္း ေသဆံုးေနေၾကာင္း မၾကာမီက ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စာရင္းဇယာေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းစာရင္ ေသဆံုးမႈႏႈန္း ျမင့္ေနပါတယ္။ ထိုင္းမွာ ကေလးေမြးဖြားမႈ ၁ သိန္းမွာ ေသဆံုးသူ ၂၀ ဦး၊ စင္ကာပူမွာ ကေလးေမြးဖြားမႈ ၁ သိန္းမွာ ေသဆံုးသူ ၆ ဦးႏႈန္းသာ ရွိပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)