ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ေပးအပ္ေနတဲ့ ပညာသင္ဆုဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

0
422

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ေပးအပ္ေနတဲ့ ပညာသင္ဆုဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို တင္ဆက္ေပးသြားအုန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျဗိတိန္ႏုိင္ငံရွိ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္က ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ ေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ ဘြဲ႕လြန္ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ကေနၿပီး ကမၻာတစ္၀န္းကေက်ာင္းသားေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ရန္ပံုေငြမတည္ကာ ပညာသင္ဆုေတြ ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခု ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ဆုအေရအတြက္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရာႏႈန္းျပည့္ပညာသင္ဆုေတြျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ဆုေၾကးအျပင္ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္ေတြကုိလည္း သီးျခားေထာာက္ပံ့ေပးသြားမွာပါ။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏုိင္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ၊ စိတ္ပညာ၊ လူမႈသိပၸံ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ သမုိင္းဘာသာရပ္ေတြအျပင္ တျခားစိတ္၀င္စားစရာဘာသာရပ္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မယ့္စံႏႈန္းေတြကေတာ့ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားသူအေနနဲ႔ ထူးခၽြန္တဲ့ ပညာေရးမွတ္တမ္းရွိရမွာျဖစ္ျပီး တကၠသိုလ္ရဲ႕ သုေတသနနယ္ပယ္ေတြမွာ ပါ၀င္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိနယ္ပယ္မွာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ႏုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာသင္ဆုကုိ လာမယ့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထပ္မံသိရွိလုိပါက www.ox.ac.uk မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္္ႏွစ္အတြက္ ေဘဂ်င္းအစုိးရပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏုိင္တဲ့ သတင္းကုိ တင္ဆက္ေပးပါမယ္။ ေဘဂ်င္းနဲ႔ အျခားကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ ဆက္ဆံေရးပုိမိုခုိင္မာလာေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္္နဲ႔ ေပးအပ္တဲ့ ဒီပညာသင္ဆုကုိ တ႐ုတ္ႏုိ္င္ငံသားမဟုတ္သူ၊ တ႐ုတ္အစုိးရပညာသင္ဆု ရရွိထားျခင္း မရွိသူ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ဘာသာစကားအေနနဲ႔ကေတာ့ သင္ၾကားမယ့္ ဘာသာရပ္ေပၚမူတည္ၿပီး အရည္အခ်င္းလုိအပ္ခ်က္ ကြဲျပားသြားႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ပါရဂူတန္း၊ မဟာတန္း၊ ဘြဲ႕ႀကိဳ၊ ဘာသာစကား စတဲ့အတန္းေတြအတြက္ ပညာသင္ဆုေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ဆုေၾကးအေနနဲ႔ရာႏႈန္းျပည့္ဒါမွမဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိ ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာအတန္းေတြအလုိက္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္သံ႐ံုးေတြမွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီပညာသင္ဆုေတြကို လာမယ့္ မတ္လ အကုန္အထိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိေတာ့ www.ebeijing.gov.cn ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ အႏုပညာေက်ာင္းျဖစ္တဲ့ Lasalle ေက်ာင္းက ရာႏႈန္းျပည့္ပညာသင္ဆုေတြကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳ၊ ေနာက္ခံပညာေရးမွတ္တမ္း၊ အင္တာဗ်ဴး၊ အႏုပညာလက္ရာေတြကုိ အကဲျဖတ္ၿပီး ဒီပလုိမာအတြက္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၅၀၀၀ အထိေပးအပ္မွာျဖစ္ၿပီး ဒီဂရီအတြက္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ အထိ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုရရွိသူအေနနဲ႔ ထပ္ဆင့္ပညာသင္ဆုေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သလုိ ထူးခၽြန္တဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔လည္း စင္ကာပူအစုိးရက ခ်ီးျမႇုင့္တဲ့ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၄၀၀၀ ကုိ ေလွ်ာက္ထားစရာမလုိဘဲ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပညာသင္ဆုရရွိသူေတြအေနနဲ႔ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ တရား၀င္အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြအေနနဲ႔ IELTS 5.5 ဒါမွမဟုတ္ 6.0 ရွိထားရမွာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမကုန္ခင္အထိ ေလွ်ာက္ထားႏုိ္င္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ထုိင္းႏုိ္င္ငံ Asian institute of Technology တကၠသိုလ္က ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္ မဟာတန္းအတြက္ ပညာသင္ဆု ၁၃ ဆု ေပးအပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီပညာသင္ဆုကုိ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသားေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ပညာသင္ဆုတစ္ခုစီအတြက္ ၂၂ လတာၾကာျမင့္မယ့္ ပညာသင္ကာလအတြင္း ေက်ာင္းလခနဲ႔ အျခားေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္ေတြကုိလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြအေနနဲ႔ အသက္ ၂၈ ထက္ မေက်ာ္ရဘဲ ဘာသာစကားလုိအပ္ခ်က္အေနနဲ႔ TOFEL အနည္းဆံုး ၅၅၀ ဒါမွမဟုတ္ IELTS 6.0 ရရွိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာကုိေတာ့ www.ait.ac.th မွာ ရယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အႀကီးဆံုးေသာ အစုိးရတကၠသိုလ္တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ University of South Florida ကေန ပညာသင္ဆုေတြ ေပးအပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားလိုသူ ေတြဟာ (၁၀)တန္းေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ IGCSE ေအာင္ျမင္ထားသူ ဒါမွမဟုတ္ အေမရိကန္အထက္တန္း ေက်ာင္း ေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ SAT ရမွတ္မလုိဘဲ IELTS ရမွတ္ 5.5 ဒါမွမဟုတ္ TOFEL IBT 60 အထက္ရရွိထားပါက ဒီတကၠသိုလ္ရဲ႕ ပထမႏွစ္ တက္ေရာက္ႏုိင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလေက်ာင္း ဖြင့္ခ်ိန္မွာစတင္မွာျဖစ္တာမို႔ စိတ္၀င္စားသူေတြအေနနဲ႔ REGENT Consultancy Services ကုမၸဏီ အမွတ္(R-2)၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ(၂)လမ္း၊ ကမာရြတ္ျမို႕နယ္ကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)