ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားထက္ ပမာဏထက္ အစိုးရက က်ပ္ ၁၈၆၈ ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမို ေခ်းယူထား

0
312

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေၾကြးၿမီစုစုေပါင္းဟာ က်ပ္ ၂၇၉၇၀ ဘီလီယံရွိၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒမွာ အစိုးရဟာ ေခ်းယူခြင့္ျပဳထားတဲ့ ပမာဏထက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေၾကြးၿမီ ေခ်းယူမႈ က်ပ္ ၁၈၆၈ ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမို ေခ်းယူထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ပုလဲ မဲဆႏၵနယ္ အမတ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က အဲဒီလို ေထာက္ျပသြားတာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အေနနဲ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေငြေခ်းယူမႈကို ဥပေဒနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳသြားပါတယ္။

ေနာင္တင္ျပလာမယ့္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာေတြမွာ ေခ်းေငြ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အမတ္ေတြ မွန္ကန္စြာ သံုးသပ္အႀကံျပဳႏိုင္ေစဖို႔ အခ်က္အလက္ စံုလင္စြာ ထည့္ေပးဖို႔လည္း အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေခ်းေငြ ေက်ာ္လြန္မႈဟာ ရံဖနရံခါ ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ဘ႑ာႏွစ္တုန္းကလည္း တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚဖူးေၾကာင္း၊ ေနာင္မွာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီ တိက်စြာ ေဆာက္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)