သတင္းမီဒီယာ သမားေတြအေနနဲ ႔ပဋိပကၡသတင္းေတြကို ရယူေရးသာရာမွာ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ့လာၾကဖို႔ တိုက္တြန္းမႈေတြရွိ။

0
379

လူငယ္သတင္းမီဒီယာသမားေတြအေနနဲ႔ ကေလးသူငယ္ျပစ္မႈ၊ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ဘာသာေရး ပဋိပကၡသတင္းေတြကို ရယူေရးသာရာမွာ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ့လာၾကဖို႔ တိုက္တြန္းမႈေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း မ်ိဳးမမဟန္က တင္ဆက္ေပးထား ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)