ျပည္ပကုုန္သြယ္မႈလိုုေငြ ၅ လအတြင္း ကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၂၁၉၀ ေက်ာ္ရွိေန

0
305

ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ စုုစုုေပါင္း ျပည္ပကုုန္သြယ္မႈလိုုေငြဟာ ၅ လအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၉၄ ဒသမ ၃၁ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လိုု႔ ဗဟိုုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔က လစဥ္တင္ျပတဲ့ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္အေျခအေနအစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပလာပါတယ္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဧၿပီလမွ စတင္ၿပီ ၾသဂုုတ္လအထိ ၅ လအတြင္း ကုုန္သြယ္မႈလိုုေငြ အဲ့ဒီေလာက္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာပါ။

ဗဟိုုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔က လစဥ္တင္ျပတဲ့ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္အေျခအေနအစီရင္ခံစာအရ  ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုုတ္လ တစ္လထဲမွာတင္ ျပည္ပကုုန္သြယ္မႈလိုုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၈ ဒသမ ၁၈ သန္း ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။1458647_10200604293264463_160037518_n

ဒီကိန္းဂဏန္းေတြအရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ၿပီ ၾသဂုုတ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ပံုုမွန္ပိုု႔ကုုန္တန္ဖိုုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၃၅ ဒႆမ ၉၅ သန္း၊ နယ္စပ္ပိုု႔ကုုန္ တန္ဖိုုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၆၈ ဒသမ ၀၂ သန္းနဲ႔ စုုစုုေပါင္းပိုု႔ကုုန္တန္ဘိုုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၆၀၃ ဒသမ ၉၇ သန္းျဖစ္တယ္လိုု႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါအျပင္ ပံုုမွန္သြင္းကုုန္တန္ဖိုုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၇၅၁ ဒသမ ၇၇ သန္း၊ နယ္စပ္ သြင္းကုုန္တန္ဖိုုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၄၆ ဒသမ ၅၁ သန္းနဲ႔ စုုစုုေပါင္း သြင္းကုုန္တန္ဖိုုးမွာ ၆၇၉၈ ဒသမ ၂၈ သန္းရွိခဲ့တာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ၿပီ ၾသဂုုတ္လအထိ ၅ လ အတြင္း စုုစုုေပါင္း ကုုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၄၀၂ ဒသမ ၂၅ သန္းရွိခဲ့ၿပီး စုုစုုေပါင္း ကုုန္သြယ္မႈလိုုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၉၄ ဒသမ ၃၁ သန္းအထိ ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)