ျမန္မာႏိုင္ငံက စုစုေပါင္း လူဦးေရရဲ႕ ၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ မသန္စြမ္းသူေတြ ျဖစ္ေန

0
274

ျမန္မာႏိုင္ငံက စုစုေပါင္း လူဦးေရရဲ႕ ၄.၆ ရာခိုင္ႏွုန္းဟာ မသန္စြမ္းသူေတြျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNFPA) က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ UNFPA က ထုတ္ျပန္တဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ခံခဲ့တဲ့ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းရဲ႕ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ကဏၭအလိုက္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။

အဲဒီကိန္းဂဏန္းေတြအရ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ စုစုေပါင္း လူဦးေရရဲ႕ ၇.၆ ရာခုိင္ႏွုန္းနဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ၇.၄ ရာခိုင္ႏွုန္းတို႔ရွိၿပီး မသန္စြမ္းသူ ရာခိုင္ႏွုန္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနတာပါ။

ဒီလို မသန္စြမ္းဦးေရျမင့္မားေနရတာဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုနဲ႔ မသန္စြမ္းျဖစ္မွုတို႔ဟာ အဆိုးေက်ာ့ သံသရာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔လည္း UNFPA ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)