အစိုးရသစ္ တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ငါးရာေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့

0
293

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္းက ေက်းရြာေပါင္းငါးရာေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အစိုးရသစ္တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္းမွာ ေက်းရြာေပါင္း ငါးရာေက်ာ္ကို လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေက်းရြာေတြထဲမွာ ေက်းရြာႏွစ္ရာေက်ာ္က ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းအေနနဲ႔ အခုေႏြရာသီမွာ ေပးေ၀ဖို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီး မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့တာပါ။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က ေတာင္းပန္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

မိုးဦးက်ရာသီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး အဲဒီအတြက္ အရံဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကိုလည္း ငါးနွစ္တာအတြင္း အၿပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖို႔ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကဖို႔ ၀န္ႀကီးက တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)