ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ဟာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲ

0
308

အရပ္သားအစိ္ုးရသစ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူတဲ့ေန႔မွာပဲ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားအျပား လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ဟာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီလို႔ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ကို ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ဧျပီလ ၂၇ရက္ေန႔က စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အစု ရွယ္ယာ အဆင့္ (က)နဲ႔(ခ)ဆိုၿပီး ခြဲျခားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အစုရွယ္ယာ(က)ဟာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း) ၊ပစၥည္းဝယ္ယူမႈ ညြန္ၾကားေရးမႈးရံုးတို႔က ထည့္ဝင္ၾကၿပီၤး အစုရွယ္ယာ (ခ)မွာဆုိရင္ေတာ့ စစ္မႈထမ္းေတြ၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြ၊ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႕ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႔ေတြက ထည့္ဝင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ အစိုးရသစ္ေျပာင္းလဲလာခ်ိန္နဲ႔ တဆက္တည္းမွာပဲ ဦးပိုင္လီမိတက္ဟာ ကုမ႑ီဒါရိုက္တာအဖြဲ႔နဲ႔ အစုရွယ္ယာရွင္ေတြရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္အရ (က)အဆင့္ အစုရွယ္ေတြကို (ခ)အဆင့္အစုရွင္းေတြဆီကို လြဲေျပာင္းလိုက္တာပါ။ ၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္ အထူးကုမ႑ီ အက္ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အထူးကုမ႑ီအျဖစ္ကေန ၁၉၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမ႑ီမ်ား အက္ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ကုမ႑ီအျဖစ္ေျပာင္းလဲခြင့္ကို အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီၤးဌာနကို တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မတ္လ၃၀ရက္ေန႔က အမိန္ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၉၀/၂၀၁၆နဲ႔ အမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ကုမ႑ီအျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ဟာ အမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္ေသာ ကုမ႑ီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး လုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

MCN ေန႔စဥ္ ႐ုပ္သံသတင္းအစီအစဥ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ ၾကာသပေတးေန႔

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)