ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္

0
248

ပဲခူးတိုင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ သက္တမ္းျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဟာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္တဲ့ အခမ္းအနားကို ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ၄၀၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၆၅ အုပ္စု၊ စုစုေပါင္း ၁၀၅ အုပ္စုအနက္ သက္တမ္းျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၉၇ ဦးတို႔ကို တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၂၄၅၀၀၀ စီ ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ေထာက္ပံ့ေပးရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေအာင္သန္းေဇာ္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ယခု အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း အဆိုပါ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထဲမွ ၄၀ ဦး ျပန္လည္ အေရြးခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)