ေျမယာမဲ့ေတြကို အေျခခံတဲ့ NLD အစိုးရရဲ႕ ငါးႏွစ္တာ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္

0
390

ေျမယာမဲ့ေတြ အပါအဝင္ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား ေတာင္သူေတြရဲ႕ က႑ကို အဓိကအေျခခံထားတဲ့ NLD အစိုးရရဲ႕ ငါးႏွစ္တာ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာ (ADS) ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ထားရွိေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

 

ဇန္နဝါရီ ၃ဝ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ့ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး  ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူက ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ဒီစီမံကိန္းကို FAO အပါအ၀င္ ADB နဲ႔ LIFT-Fund စတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အဓိက ျပဳလုပ္ဖို႔ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီစီမံကိန္းကေန တဆင့္ အေျခခံျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြနဲ႔ ေမြးျမဴေရး ထြက္ကုန္ေတြ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)