၄ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး ဗံုးကို ေက်ာင္းယူလာ

0
256

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ မူႀကိဳေက်ာင္းက အသက္ ၄ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ေယာက်္ားလး တစ္ဦးဟာ ဒုတိယ ကမာၻစစ္တုန္းက အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ဗံုးကို ေက်ာင္းကို ယူလာခဲ့လို႔ မူႀကိဳေက်ာင္းမွာ ရဲေတြ၊ ဆရာမေတြ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။  

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဟတ္ဆန္ၿမိဳ႕က မူႀကိဳေက်ာင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္ဟာ ဗံုးကို ကေလးကစားကြင္းကို အရင္ ယူသြားခဲ့တယ္လို႔ မူႀကိဳဆရာမက ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ မူႀကိဳဆရာမဟာ ဗံုးကိုေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ ရဲကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ခ်ိန္မွာ မူႀကိဳထဲက ကေလးနဲ႔ ဆရာမေတြကို ကယ္ထုတ္ခဲ့ရတယ္လို႔ ဂ်ာမနီ ရဲေတြက ေျပာပါတယ္။

ကေလးငယ္ဟာ ဗံုးကို ေတာတစ္ေနရာက ေတြခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကစားစရာအရုပ္ ထင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဟတ္ဆန္ၿမိဳ႕က မူႀကိဳေက်ာင္း ကို ေဘးကင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။