ဖက္ဒရယ္အစိုးရရဲ႕ ႏြားသတ္ပိတ္ပင္မႈ အိႏိၵယျပည္နယ္ေတြ ဆန္႔က်င္ လက္မခံ

0
306

သတ္ျဖတ္မယ့္သူေတြဆီကို ႏြားေရာင္းခ်မႈပိတ္ပင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္အစိုးရရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္မႈကို အိႏၵိယျပည္နယ္ အေတာ္အမ်ားမ်ားက ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ႏြားပြဲေစ်းကြက္ကို ေရာင္းခ်မႈမလုပ္ရဘူးလို႔ တားဆီးတဲ့ညႊန္ၾကားခ်က္ကို သူတို႔အေနနဲ႔ လိုက္နာမွာမဟုတ္ေၾကာင္း အိႏိၵယအေရွ႕ပိုင္းေဒသရွိ အေနာက္ဘန္ေဂၚျပည္နယ္၊ ေတာင္ပိုင္းမွာ ကာရ္ရာလာျပည္နယ္တို႔က တာ၀န္ရွိသူေတြက ဆိုပါတယ္။

စည္းကမ္းမဲ့ ေရာင္း၀ယ္မႈေတြကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔ အခုလိုအမိန္႔ထုတ္ျပန္တာျဖစ္ေၾကာင္း ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ေျပာပါတယ္။
ဒါေပမဲ့လည္း အိႏိၵယမွာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ အထြဋ္အျမတ္ထားတဲ့ ႏြားကို ကာကြယ္ဖို႔ အဆိုပါညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္တာျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သူေတြက ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

အေနာက္ဘန္ေဂၚနဲ႔ ကာရ္ရာလာျပည္နယ္ေတြဟာ အမဲသားကို ေဒသဟင္းလ်ာအေနနဲ႔ သေဘာထားတဲ့ ျပည္နယ္ေတြထဲမွာ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီအမိန္႔က ႏြားေမြးၿပီး ေရာင္းတဲ့စိုက္ပ်ဳိးေရးသမားေတြ၊ အမဲသားသတ္ရုံေတြနဲ႔ သားေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြကို ထိခိုက္ ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသားေရးပါတီက ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အိႏိၵယျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏြားသတ္ ျဖတ္မႈကို ပိတ္ပင္မႈေတြ တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ႏြားသတ္သူေတြကို ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ခ်မွတ္မယ္လို႔ အေနာက္ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္က အာဏာပိုင္ေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လအအတြင္းမွာ ဥပေဒတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရအမိန္႔ေပၚမႈတည္ၿပီး ရပ္ရြာအဖြဲ႔ေတြကလည္း ႏြားကာကြယ္ေရး လႈပ္ရွားသူေတြအျဖစ္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ပုံေဖာ္လႈပ္ရွားလာၾကပါတယ္။

ႏြားသတ္တယ္လို႔ သံသယျဖစ္တဲ့ မြတ္စလင္ေတြကို အဆိုပါလႈပ္ရွားသူအုပ္စုေတြက သတ္ျဖတ္မႈေတြအထိ လုပ္လာၾကပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီက အဲဒီလုပ္ရပ္ေတြကို ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ႏြားေရာင္း၀ယ္သူေတြကို အဆိုပါအုပ္စုေတြက တိုက္ခိုက္ၿမဲတိုက္ခိုက္ေနဆဲပါပဲ။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)