အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကိုျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မႈေတြျပဳလုပ္ေန

0
307
devices -->

အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကို အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ IOM တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိ္င္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြဟာ ေရလုပ္ငန္းမွာ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ေနၾကတာပါ။ ဧျပီလ (၃)ရက္ေန႔က အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ Merauke ကၽြန္းက ျမန္မာေရလုပ္သား (၂၃)ဦးကို ေလွပိုင္ရွင္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အား စရိတ္က်ခံေစျပီး ထုိင္းေလေၾကာင္းနဲ႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔က လည္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအက္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ျမန္မာေရလုပ္သား (၁၉)ဦးကိုလည္း ျမန္မာသံရံုး၊ International Organization for Migration(IOM) တို့ပူးေပါင္းျပီး ထိုင္းေလေၾကာင္း ၿဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ပို့ေဆာင္ႏို္င္ခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။