အမိ်ဳးသမီးေတြကို အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ တန္းတူ လစာေငြေပးဖို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းမယ္

0
334

အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး လစာတန္းတူေပးဖို႔ အိုက္စလန္ႏိုင္ငံ အစိုးရက ဥပေဒသစ္တစ္ခု ေရးဆြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီဥပေဒ အသက္၀င္လာရင္ အိုက္စလန္ႏိုင္ငံဟာ ကမာၻေပၚမွာ လူမ်ိဳးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား မခြဲျခားဘဲ လစာတန္းတူေပးဖို႔ အစိုးရက ဥပေဒတင္းၾကပ္စြာ ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ပထမဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမွာပါ။

၀န္ထမ္း ၂၅ ဦးနဲ႔ အထက္ရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ကုမၸဏီတိုင္းဟာ ဒီဥပေဒမွာ အက်ံဳး၀င္မွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္လ အတြင္းမွာ ဒီဥပေဒကို အစိုးရက လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း အစိုးရနဲ႔ အတိုက္အခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ဒီဥပေဒကို ျပဌာန္းႏိုင္ဖို႔ ဆႏၵရွိေနၾကတာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အလားအလာ မ်ားေနပါတယ္။

အစိုးရကလည္း ဒီဥပေဒကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ အၿပီးသတ္ ျပဌာန္းႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ မင္နီဆိုးတား ျပည္နယ္ေတြမွာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်စြာ လခ ရရွိဖို႔ မူ၀ါဒ ျပဌာန္းထားတာ ရွိေပမယ့္ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္က တင္းၾကပ္ၿပီး အသက္ဝင္ေအာင္ လုပ္တာမ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)