ျမန္မာႏိုင္ငံက ကမာၻေပၚမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အနည္းဆံုးနဲ႔ အဆင့္ ၁၁၄ မွာ ရွိ

0
283

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အစီရင္ခံစာ (WHR) အရ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၄ ႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံေေတြထဲမွာ ပါဝင္ၿပီး အဆင့္ ၁၁၄ ျဖစ္ပါတယ္။

အာရွထဲမွာဆိုရင္ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး ႏိုင္ငံေတြကို အစဥ္လိုက္ေျပာရရင္ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း ထိုင္ဝမ္၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ေဟာေကာင္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္အလတ္ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အာရွ ႏိုင္ငံေတြက ဖိလစ္ပိုင္၊ တရုတ္၊ ပါကစၥတန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘူတန္၊ နီေပါ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အနည္းဆံုး အာရွိ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ မြန္ဂိုလီးယား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ အိႏၵိယနဲ႔ ကေမာၻဒီးယားတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အနည္းဆံုးက အေရွ႕အာဖရိကက ဘူရြန္ဒီျဖစ္ၿပီး အဆင့္ ၁၅၄ ျဖစ္ပါတယ္။

မေပ်ာ္ရႊင္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ အဓိက တစ္ခုက အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာက ဆိုပါတယ္။ အလုပ္ရွိတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ အလုပ္ထဲမွာ အညီအမွ် ဆက္ဆံမႈ ရွိ၊ မရွိဟာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏႈန္းကို ကြာဟေစပါတယ္။

မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ေပ်ာ္ရႊင္ရက္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကုလသမဂၢမွာ ဒီအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေဝတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို တိုင္းတာရာမွာ စီးပြားေရး (ဝင္ေငြနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ)၊ လူမႈေရး (ပညာေရးနဲ႔ မိသားစုဘဝ)၊ က်န္းမာေရး (စိတ္ပိုင္းနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ) တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

ကမာၻေပၚမွာ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး ႏိုင္ငံကေတာ့ ေနာ္ေဝျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ေနာက္မွာ ဒိန္းမတ္၊ အိုက္စ္လန္း၊ ဆြစ္ဇာလန္တို႔ ရွိပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)