ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ သံတမန္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ ၁၂၁ ႏိုင္ငံအထိ ရွိလာမယ္

0
244

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဂီနီ၊ အီေကြေဒါ၊ ေဆးရွဲလ္၊ လိုက္ေဘးရီးယား၊ ဗာတီကန္၊ ေမာ္လ္တာနဲ႔ မာရွယ္ ကြ်န္းစု စုစုေပါင္း ခုႏွစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ သံတမန္ အဆက္အသြယ္ ထူေထာင္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို သံတမန္ ဆက္ဆံေရး တိုးခ်ဲ႔ ထူေထာင္တာေၾကာင့္ သံတမန္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၁ ႏိုင္ငံအထိ ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးသစ္ ထူေထာင္ဖို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၱပံုမွန္ အစည္းအေဝးက သေဘာတူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)