ပြင်သစ်သမ္မတရဲ့ ပင်စင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို နိုင်ငံတဝှမ်း ဆန္ဒပြ

0
8

ပှငသွဈသမမြတ မကခွရှနရွဲ့ ပငစွငွ ပှုပှငပွှောငွးလဲမှုကို မနှဈသကတွဲ့အတှကွ ပှငသွဈနိုငငွံတဝှမွးမှာ ကှီးမားတဲ့ ဆနဒြပှပှဲတှေ ဒီဇငဘွာလ ၅ ရကနွေ့က ဖှဈပေါခွဲ့ပါတယွ။

အဲဒီ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အများပြည်သူ ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ထမ်းတွေ၊ ကျောင်းဆရာမတွေ၊ မီးရထား အလုပ်သမားတွေ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ ပြင်သစ်သမ္မတ မက်ခရွန်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွချက်တွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။

ဆနဒြပှပှဲတှကှေောင့ွ ပှငသွဈ သယယွူပို့ဆောငရွေး လုပငွနွးတှကေို ထိခိုကမွှုတှေ ဖှဈခဲ့ရပါတယွ။ ဆနဒြပှပှဲတှကှေောင့ွ ပှညတွှငွး ရထား ခရီးစဉွ အားလုံးရဲ့ ၉၀ ရာခိုငနွှုနွးကို ဖကှသွိမွးခဲ့ရပါတယွ။ ဒါ့အပှငွ ပှငသွဈ ပှညတွှငွး လကှေောငွး ခရီးစဉွ အားလုံးရဲ့ ၃၀ ရာခိုငနွှုနွးနဲ့ ပှညပွ လကှေောငွးခရီးစဉွ ၁၅ ရာခိုငနွှုနွးကိုလညွး ဖကှသွိမွးခဲ့ရပါတယွ။

ပှငသြဈသမျမတရဲ့ ပငစြငြ ပှုပှငပြှောငြးလဲရေးကို နိုငငြံတဝှမြး ဆနျဒပှ

ပြင်သစ်သမ္မတ မက်ခရွန်ရဲ့ ပင်စင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို မနှစ်သက်တဲ့အတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံတဝှမ်းမှာ ကြီးမားတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ 

အဲဒီ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အများပြည်သူ ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ထမ်းတွေ၊ ကျောင်းဆရာမတွေ၊ မီးရထား အလုပ်သမားတွေ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ ပြင်သစ်သမ္မတ မက်ခရွန်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွချက်တွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ 

ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့် ပြင်သစ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့် ပြည်တွင်း ရထား ခရီးစဉ် အားလုံးရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြင်သစ် ပြည်တွင်း လေကြောင်း ခရီးစဉ် အားလုံးရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ပြည်ပ လေကြောင်းခရီးစဉ် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။