သတင္းရယူခြင့္ကုိ တားျမစ္ခဲ့တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢရဲ႕ လုပ္ရပ္ MCN ႐ႈတ္ခ်

0
371

မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢမွ သံဃာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္အား တားျမစ္ခဲ့သည့္အေပၚ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း MCN TV NEWS (Myanmar Cable News) (ျမန္မာေက ဘယ္လ္႐ုပ္သံသတင္းဌာန) က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္က ဆီဒိုးနားဟိုတယ္က ဟိုတယ္၀န္ထမ္းေတြ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဝတ္စံု ဝတ္ဆင္ ဧည့္ၾကိဳမႈျပဳတဲ့ အေပၚ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား သမဂၢက သံဃာအခ်ိဳ႕နဲ႔ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္က တာ၀န္ရွိသူေတြ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ သတင္းရယူေနတဲ့ MCN TV NEWS သတင္းေထာက္ ေနမင္းခကို သတင္းရယူခြင့္ ပိတ္ပင္လွ်က္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳကာ ဗြီဒီယို ကင္မရာကို လုယူၿပီး မွတ္တမ္းဗြီဒီယိုဖိုင္ေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတဲ့အေပၚ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အဲ့ဒီလို ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။

အဲ့ဒီေၾကညာခ်က္မွာပဲ ဒီလိုလြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ ဟန္႔တားခံရတဲ့အေပၚ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈) ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၃၅၄ ႏွင့္အတူ ၂၀၁၄ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ အခန္း (၃) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္စတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မေတြနဲ႔အညီ ဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ကို ရယူသြားမယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပလာတာပါ။

 

ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံု


 

မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢမွ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္အား တားျမစ္ခဲ့သည့္အေပၚ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ျဖစ္စဥ္အေပၚ ဥပေဒအရအကာအကြယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

ျမန္မာ့ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္မ်ားမွစတင္ကာ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္မ်ားအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္လွ်က္ တိက်မွန္ကန္သည့္၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္သည့္ သတင္းမ်ားအား ထုတ္ျပန္လွ်က္   ျပည္သူမ်ားအား အလုပ္ အေကၽြးျပဳခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္အၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ လက္ထက္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္မ်ား ရရွိရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားအား အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ အပါ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တရားေရးရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလွ်က္ တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူေပးပို႔ႏိုင္ေရးမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၌ ဟိုတယ္၀န္ထမ္းမ်ား ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဝတ္စံု ဝတ္ဆင္လွ်က္ ဧည့္ၾကိဳမႈအေပၚ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢမွ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢမွ သံဃာအခ်ိဳႏွင့္ ဟိုတယ္တာ၀န္ရွိသူ မ်ား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးမည့္ သတင္းအား ရယူ သတင္းထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္ MCN TV NEWS (Myanmar Cable News) (ျမန္မာေကဘယ္လ္ ႐ုပ္သံသတင္းဌာန) မွ အလုပ္သင္သတင္းေထာက္ ေနမင္းခ အား သတင္းခန္းအစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ MCN သတင္းေထာက္ ေနမင္းခအေနႏွင့္ ၎သတင္းအား ရယူေနစဥ္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢမွ သံဃာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က သတင္းရယူခြင့္အား ပိတ္ပင္လွ်က္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳကာ ဗြီဒီယို ကင္မရာအား လုယူၿပီး မွတ္တမ္းဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ား ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈျပဳလွ်က္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္မ်ားအား တားျမစ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢမွ သံဃာအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္မ်ားအား တားျမစ္ခဲ့သည့္အေပၚ MCN TV NEWS (Myanmar Cable News) (ျမန္မာေကဘယ္လ္႐ုပ္သံသတင္းဌာန) အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုျဖစ္စဥ္ အေပၚ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈) ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၃၅၄ ႏွင့္အတူ ၂၀၁၄ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ အခန္း (၃) သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္စသည့္ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္အား ရယူသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာ လိုက္သည္။

ထို႔အျပင္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢမွ သံဃာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕မွ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရ ယူခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္မ်ားအား တားျမစ္ခဲ့သည့္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး၊ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ တို႔မွ ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အံ့ဘုန္းျမတ္

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

MCN TV NEWS

(Myanmar Cable News)

(ျမန္မာေကဘယ္လ္႐ုပ္သံသတင္းဌာန)

မိတၱဴ

(က) ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုး

(ဂ) သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန

(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔

(င) သတင္း မီဒီယာေကာင္စီ

ABOUT MABATHA FINAL_1

ABOUT MABATHA FINAL_2

 

 
COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)