သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းေလးခုမွ ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပ ၆၀၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း

0
353

လာမယ့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းေလးခုက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပ ၆၀၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ထုတ္ႏုိင္မယ္လု႔ိ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လုိ႔ အစုိးရက စေနေန႔က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

၂၀၁၆-၂၀၂၁ ငါးႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအရ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ရဲတံခြန္၊ ေရႊ၊ ရတနာ၊ ေဇာတိက စီမံကိန္းတုိ႔က သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပ ငါးရာေက်ာ္ကို ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ရန္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အျခားကုဗေပ ၁၆၀ ေက်ာ္ကုိ ျပည္တြင္းသံုးစြဲရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ လ်ာထားတာျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းသံုးစြဲမႈလံုေလာက္ေစဖုိ႔ ကမ္းနီးကမ္းေ၀းသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကုိ ကမ္းလွမ္းဖုိ႔ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ Petronas ၊ Daewoo၊ S.A နဲ႔ PTTEP ကုမၸဏီတုိ႔ စီမံကိန္းေလးခုမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပုိမုိ၀င္ေရာက္ေစဖုိ႔ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)