အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္းေတြ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္

0
303

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီကေန႔ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီမွာ လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္းေတြ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ၿပီး အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္႐ံုးက ဌာနႀကီးေတြအလုိက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး အေထြေထြ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။