ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္မွာ တီဘီေရာဂါ လူနာေတြကို ေဒသႏၱရက်န္းမာေရး အဖြဲ႕နဲ႕ေစတနာ႔၀န္ထမ္း အဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းျပီး ေရာဂါရွာေဖြမႈေတြျပဳလုပ္

0
346

ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္မွာ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားေနၾကတဲ့လူေတြကို ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးအဖြဲ႕နဲ႕ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕ တို႔ပူးေပါင္းျပီး ေရာဂါရွာေဖြမႈေတြျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။

ရန္ုကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တီဘီေ၀ဒနာရွင္ေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီး၊ ေဆးယဥ္ပါးသူဦးေရ ၁၃၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိေနပါတယ္။
၂၀၁၅ ခုနွစ္ကေန စတင္ျပီး တီဘီေရာဂါနဲ႔ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးအဖြဲ႕နဲ႕ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႕ပူေပါင္းကာ ေရာဂါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကုသမႈေတြနဲ႔အတူ လူထုအေျချပဳ လႈပ္ရွားမႈေတြ ကိုျပဳလုပ္ေနတာပါ။

ဒီလို ရွာေဖြကုသတဲ့အခါ ေရြ႕လ်ားေဆးခန္းစနစ္ကို အသံုးျပဳျပီး ပညာေပးအစီစဥ္ေတြကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေရႊ႔လွ်ားေဆးခန္းေတြဆီကို ျပင္ပေဆးခန္းေတြကေန လူနာေတြ လာေရာက္လြဲေျပာင္း ေပးတာမ်ိဳးရွိသလုိ ေဆးရုံေတြကေန တီဘီေရာဂါရွိသူေတြ ကုိ ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးဌာနေတြဆီ ညႊန္ပ႔ုိ တာေတြလည္းရွိေနပါတယ္။

တီဘီေရာဂါရွိေနသူေတြနဲ႔ ေဆးယဥ္တီဘီေ၀ဒနာရွင္ေတြအတြက္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္တုိက္ရုိက္ကုသေပးတဲ့ အစီစဥ္ေတြလည္းရွိျပီး က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြအျပင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားက အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ေဆးတုိက္စနစ္ေတြ၊ ေငြေၾကးနဲ႔ အာဟာရေထာက္ပံ့မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)