ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း

0
339

အရင္အစိုးရလက္ထက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ” ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလာပါတယ္။

ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္ၿပီး အဲ့ဒီလို ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္တာပါ။ ဒီလိုျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ ေကာ္မတီမွာေတာ့ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးက အဆင့္ျမင့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ (၁၈) ဦးပါ၀င္ထားပါတယ္။

ဒီေကာ္မတီကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဦးေဆာင္သြားမွာပါ။ ဒီေကာ္မတီအေနနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ညီညႊတ္တဲ့ အျခားလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈေတြအေပၚ အဓိက စီမံခန္႔ခြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)