ရခုိင္ျပည္နယ္ ကိစၥ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ မစၥယန္ဟီလီ ေဆြးေႏြး

0
342

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကုလသမဂၢက မစၥယန္ဟီလီတုိ႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ကိစၥနဲ႔ အျခားကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာနုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီလီဟာ ဒီကေန႔ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဧည့္ခန္းမမွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။

အဲဒီလုိေတြ႕ဆံုရာမွာ  ရခုိင္ျပည္နယ္ ကိစၥအပါအ၀င္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးကိစၥေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိစၥနဲ႔ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္နဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ကိစၥ ေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီ့အျပင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာကိစၥ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္နုိင္ေရးကိစၥနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပါဝင္ရန္ က်န္ရွိတဲ့ နုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဓိကစာခ်ဳပ္ေတြကုိ ဝင္ေရာက္ေရးကိစၥရပ္ေတြလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)