အရည္အခ်င္းမရွိရင္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္သလုိ စိတ္ေစတနာ မေကာင္းရင္လည္း ပုိမုိဆုိး၀ါးႏုိင္တယ္လုိ႔ သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

0
406

အမ်ားနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့မူ၀ါဒေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့အဖြဲ႕မွာ အရည္အခ်င္းရွိဖုိ႔ လုိၿပီး အရည္အခ်င္း မရွိရင္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

 

ဒီကေန႔ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ေကာ္မရွင္ အေဆာက္အဦမွာ က်င္းပတဲ့ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀းမွာ သူရဦးေရႊမန္းက အဲဒီလုိေျပာၾကားလုိက္တာပါ။ ဒါ့အျပင္ အရည္အခ်င္း ဘယ္ေလာက္ရွိရွိ စိတ္ေစတနာမေကာင္းရင္ မမွန္ရင္လည္း ပုိၿပီး ဆုိး၀ါးသြားၾကတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဘာပဲလုပ္လုပ္ အမ်ားနဲ႔သက္ဆုိင္ရင္ မူ၀ါဒေကာင္းရွိဖုိ႔လုိၿပီး မူ၀ါဒကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့အဖြဲ႕မွာ တစ္ဦးခ်င္းေရာ၊ အဖြဲ႕လိုက္ပါ စိတ္ေစတနာနဲ႔ အရည္အခ်င္းလည္း ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေနဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။