အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေနရာမ်ား ျပည္သူေ တြျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ အဆုိ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကန္႔ကြက္

0
341

အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ား ျပည္သူေတြျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအဆိုကို ဇြန္လ ၁၆ရက္ ဒီေန႔မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခဲြအတည္ျပဳရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

သဃၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က တင္သြင္းရာမွာ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္က အဲဒီအဆိုဟာမိမိ္တို႔ စည္ပင္သာယာတစ္ခုတည္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အျပင္တရားေရးဘက္ကလည္းပါဝင္ရမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အဆုိကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ထားေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုတင္သြင္းသူ ဦးေနဘုန္းလတ္က လက္မခံဘဲ မဲခြဲစနစ္က်င့္သံုးရာ အဆိုကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အားလံုးအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက မတ္တပ္ရပ္ေထာက္ခံခဲ့တာေၾကာင့္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံအတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ အခုတင္သြင္းလိုက္တဲ့ အဆိုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

Photo:NPTM