တည္ၿငိမ္အားေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးမူဝါဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း

0
325

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က “ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ”  (National Economic Co-ordination Committee) ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဲ့ဒီေကာ္မတီမွာေတာ့  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဥကၠဌ၊ ေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီး႒ာန၊ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစႏၵာဦးက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္နဲ႔အတူ ဗဟိုဘဏ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နဲ႔ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြက  ျပင္ပလူပုဂၢိဳလ္ ၉ ဦး စုစုေပါင္း ၁၁ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါ။

 

ဒီေကာ္မတီအေနနဲ႔ တည္ၿငိမ္အားေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးမူဝါဒတစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ ကုန္သြယ္ေရးက႑၊ ဘ႑ာေရးက႑၊ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ သစ္ေတာက႑၊ စက္မႈက႑စတဲ့ က႑အလိုက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို မူဝါဒေတြအလိုက္ အခ်ိဳးညီ ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစပ္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)