စေကာလားရွစ္အစီအစဥ္ေတြပါ၀င္တဲ့ ၾသစေၾတးလ်ပညာေရးျပပြဲ က်င္းပ

0
396

ေနာက္ထပ္တင္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေတြအတြက္ စေကာလားရွစ္အစီအစဥ္ေတြပါ၀င္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးျပပြဲ က်င္းပသြားတဲ့အေၾကာင္း ကို MCN သတင္းေထာက္ ခ်စ္ပိုက တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။