ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြကို သုံးစြဲရာတြင္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ မွာၾကား

0
397

ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့တဲ့ အစုိးရျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ သံုးစြဲရာမွာ အမွန္တကယ္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစဖုိ႔ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

13423955_1033172683397134_6556232612149697590_n

 

ဒီကေန႔ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမမွာ က်င္းပတဲ့့ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ (၁/၂၀၁၆) အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယခင္ကေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဘတ္ဂ်တ္က ၿပီးခဲ့တဲ့အစုိးရလက္ထက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အေနအထားအရ ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဖြဲ႕စည္းမႈ အေနအထားေျပာင္းလဲသြားတာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့အေနအထားနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ ျပန္လည္ေရးဆြဲရမယ္လုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေတြအၾကား ဘ႑ာ ေငြခြဲေဝေဆာင္႐ြက္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔အညီ အခ်ိဳးက်မၽွတေအာင္ ခြဲေဝေပး သြားမယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယခုက်င္းပတဲ့ အစည္းအေဝးဟာ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမဦးဆုံး က်င္းပတဲ့ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)