သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းထက္ ပုိေရာင္းသူကုိ ဒဏ္ေငြသိန္း ၅၀ အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မယ့္ ေအာင္ဘာေလထီ ဥပေဒၾကမ္းထုတ္ျပန္

0
373

ထီေရာင္းခ်သူ မည္သူမဆုိ ထီလက္မွတ္ကုိ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေစ်းႏႈန္းထက္ ပုိမုိေရာင္းခ်ရင္ အနည္းဆံုး သိန္း ၃၀ ကေန အမ်ားဆံုး သိန္း ၅၀ အထိ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္မယ့္အစုိးရေအာင္ဘာေလထီ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

ဒီဥပေဒအရ အီလက္ထေရာနစ္ထီစနစ္ေတြ ေပၚေပါက္ႏုိင္ၿပီး ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း အစုိးရနဲ႔အက်ဳိးတူပူးေပါင္းကာ ေအာင္ဘာေလထီ လက္မွတ္ေတြ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အီလက္ထေရာနစ္ထီလက္မွတ္ေရာင္းခ်သူေတြအေနနဲ႔ ထီလက္မွတ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ၿပီး ထီဖြင့္ပြဲေတြနဲ႔ ဆုေငြထုတ္ေပးတဲ့အခါမွာ နည္းပညာလံုျခံဳမႈကို တာ၀န္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာလံုျခံဳမႈက်ဳိးေပါက္ၿပီး ထီထုိးသူမ်ား နစ္နာမႈဆံုး႐ႈံးမႈေတြရွိခဲ့ရင္ လုပ္ငန္းရွင္က တာ၀န္ယူေပးေလွ်ာ္ရမယ္လုိ႔ ဥပေဒမွာျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒီဥပေဒကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိေလ့လာႏုိ္င္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားတာျဖစ္ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားကုိ ေပးပုိ႔ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)