အမွတ္မ်ားတုိင္း တက္ခ်င္တဲ့ တကၠသုိလ္ တက္ခြင့္မရွိဘဲ တကၠသိုလ္မွ လက္ခံႏိုင္သည့္ ဦးေရအတိုင္းသာ စိစစ္လက္ခံမယ္

0
387

တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ အမွတ္မ်ားေသာ္လည္း တက္ခ်င္တဲ့တကၠသုိလ္ကို ၀င္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဘဲ တကၠသုိလ္က လက္ခံႏုိင္တဲ့အေရအတြက္အတုိင္းသာ စိစစ္လက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသုိလ္အခ်ဳိ႕မွာ အနိမ့္ဆံုးရွိရမယ့္ ရမွတ္ေပါင္း သတ္မွတ္ခ်က္ရွိေပမယ့္ အဲဒီအမွတ္ကုိ ႐႐ံုနဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိသတ္မွတ္တာဟာ ေလွ်ာက္ထားရန္ အနည္းဆံုးရွိရမယ့္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တကၠသုိလ္အလုိက္ အနိမ့္ဆံုး၀င္ခြင့္ရမွတ္ေတြကုိ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေတြ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွာသာ ထုတ္ျပန္မွာျဖစ္ၿပီး စာသင္ႏွစ္အလုိက္အမွတ္အနည္းအမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈေပၚမူတည္ၿပီး ၀င္ခြင့္ရမွတ္ေတြ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)