ပို႔/ဆက္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးနဲ႔ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္တုိ႔ကို ခန္႔အပ္

0
331

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးနဲ႔ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦး၀င္းျမင့္တို႔ကို ေမလ ၁၂ ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥေပဒပုဒ္မ ၂၄၃၊ ပုဒ္မခြဲ(က) (ဃ)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉)ျပဌာန္းခ်က္အရ ခန္႔အပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၉၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၁၀)နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ တို႔အရ ခန္႔အပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)