ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္အတြင္းက တိရစၦာန္မ်ိဳးစိတ္အခ်ိဳ႔ မ်ိဳးတံုးေတာ့မယ့္ အေျခအေန ရင္ဆိုင္ေနရ

0
336

ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ၇ွိတဲ့ တိရစာၦန္အမ်ိဳဳးေပါငး္ ၁၃၀ ေက်ာ္မွာ အခ်ိဳ႔ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ေတြဟာ မ်ိဳးပြားျခင္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ ရာသီဥတုနဲ႔ဆိုင္ရာ ျပႆ နာေတြေၾကာင့္ မ်ိဳးတံုးႏိုင္မယ့္ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

ႏွစ္ေပါငး္ ၁၁၀ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ပန္ဒါနီနဲဲ႔ ၾကံ႕သူေတာ္ မ်ိဳးစိတ္ဟာ အခုဆိုရင္ ရွားပါးစာရင္းထဲမွာေရာက္ရွိေနျပီး မ်ိဳးစိတ္ေတြကို ထိ္န္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲေတြရွိ္ပါတယ္။

ႏုိ္င္ငံတကာမွာ၇ွိတဲ့ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ေတြအေနနဲ႕ ဥယ်ာဥ္အတြငး္ ေမြးျမဴထိန္းသိမ္းျပီး ျပသဖို႔အတြက္ ၇ွားပါးတိရစၦာန္မ်ိဳးစိတ္ေတြ ျပန္လည္ျဖည့္တငး္ရာမွာ Animal Exchange လို႔ေခၚတဲ့ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်ငး္မွာ၇ွိ္တဲ့ တိရစၦာန္ေတြလဲလွယ္ျပီး ျပည္လည္ျဖည့္တင္းတာမ်ိဳး ၊ ၀ယ္ယူတင္သြင္းထားတဲ့ တိရစာၦန္ေတြကို ျပည္လည္ ေမြးျမဴကာ ျဖည့္တင္းတာမ်ိဳးေတြအျပင္ ေဒသအသီးသီးမွာ ေမြးျမဴထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ရွားပါး တိရစၦာန္ေတြကို ရွာေဖြတာမ်ိဳးေတြနဲ႔လည္း ျပည္လည္စုေဆာင္းျကပါတယ္။

ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္အေနနဲ႕ လာမယ့္ေမလတတိယအပတ္ထဲမွာေတာ့ ေတာင္အာဖရိက က Wildlife ပန္းျခံထဲမွာ၇ွိတဲ့ ျမင္းက်ား သံုးေကာင္ကို ထပ္မံျဖည့္တင္းဖို႔ရွိေနပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ျပည္တြင္းမ်ိဳးစိတ္ ၁၀၆ မ်ိဳး ျပည္ပမ်ိဳးစိတ္ ၂၇ မ်ိဳး၊ တိရစၦာန္အမ်ိဳးေပါင္း ၁၃၃မ်ိဳးနဲ႕အေကာင္ေရ ၁၃၉၀ ေက်ာ္ ထားရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။။။။။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)