ဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္ကုိ အဖြဲ႕၀င္ငါးဦးတုိးျပီး ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း

0
341

သူရဦးေရႊမန္း ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေက္ာမရွင္ကုိ အဖြဲ႕၀င္ငါးဦးထပ္မံထည့္သြင္းၿပီး ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ပါတယ္။

13133202_1704092193181035_13282769999372423_n

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴးေတြအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစားယူခဲ့တဲ့ ဦးျမသိန္း၊ ဦးျမင့္ႏုိင္၊ ေဒါက္တာသီတာဦး၊ ေဒၚေအးေအးမူ၊ ေဒၚသင္းခုိင္ တုိ႔ကို အဲဒီေကာ္မရွင္မွာ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္း၀င္းခုိင္သန္းက တာ၀န္ေပးခန္႔အပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေကာ္မရွင္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုးအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၀/၂၀၁၆ နဲ႔ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)