တစ္အိမ္တစ္ေယာက္မဲေပးရမယ့္ ရပ္ေက်းဥပေဒျပင္ဆင္မႈ အမ်ားျပည္သူ ႀကိဳဆုိ

0
311

ရပ္ကြက္(သို႔) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးဖို႔ အဆိုတင္သြင္းထားတဲ့အေပၚ ဥပေဒပညာရွင္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ျပည္သူအမ်ားစုက ႀကိဳဆိုေထာက္ခံခဲ႔ၾကပါတယ္။

ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ႔ေနရာမွာ ဒီဥပေေဒဟာ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဥပေဒေရးရာေတြမွာ ျပည့္စုံေအာင္ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းသင့္တယ္လို႔ ဥပေဒပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာပါတယ္။
ရပ္ကြက္(သို႔) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္တဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ရပ္ကြက္(သို႔)ေက်ရြာေတြက အိမ္ေထာင္စုတိုင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္း ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသစ္ျပင္ဆင္ျပဌာန္းမဲ့ ရပ္ကြက္(သို႔)ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ တိုက္ရုိတ္ေရႊးခ်ယ္ခြင္႔ရတဲ႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်တဲ႔အတြက္ ၾကိဳဆိုေၾကာင္းနဲ႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြဟာ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုနဲ႔ တိုက္ရုိတ္ဆက္ဆံရသူျဖစ္သလို ရပ္ကြက္ေကာင္းကိဳ်းဆိုးကိဳ်းကို ျပဳျပင္နိုင္မယ္သူေတြ ျဖစ္တာေၾကာင္႔ တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္မယ့္ အဲဒီဥပၾကမ္းအေပၚ ေက်နပ္မူေတြရွိေနတာပါ။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)