ျမန္မာလူငယ္စင္တာကို မၾကာခင္ စတင္လွစ္ဖို႔ ရွိ

0
322

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ျမန္မာလူငယ္ေတြၾကား ပံုမွန္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းအေနနဲ႔ ရွိလာဖို႔အတြက္ ျမန္မာလူငယ္စင္တာကို မၾကာခင္ စတင္လွစ္ဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္နဒီကိုက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။