စင္ကာပူရွိ ျမန္မာသုိ႔ ေငြလႊဲသည့္ဆုိင္ ပိတ္ပင္ထားမႈ နစ္နာသူမ်ား သံ႐ံုးသု႔ိ တုိင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္

0
271

စင္ကာပူႏုိင္ငံက ျမန္မာလုပ္သားေတြ ေငြလႊဲမႈျပဳလုပ္ၾကတဲ့ Peninsula Plaza က “သူေဌးသမီးဆုိင္” ဟာ ပိတ္ာထးတာ ရက္ၾကာျမင့္ေနျပီျဖစ္အတြက္ နစ္နာမႈရွိၾကတဲ့ ေငြလႊဲပို႔သူေတြဟာ ျမန္မာသံရံုးက တုိင္ၾကားထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။