ကၽြန္မတို႔လက္ထဲမွာရွိတဲ့ မဲတစ္ျပားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စနစ္တက် ကၽြန္မတို႔လိုလားတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ေပးဖုိ႔ပဲ

0
326


ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ အစုိးရမ်ိဳးကို လိုခ်င္ရင္ ကၽြန္မတို႕ကိုယ္တိုင္ အဲဒီအစုိးရတစ္ရပ္ကုိ ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ ကၽြန္မတို႔လက္ထဲမွာရွိတဲ့ မဲတစ္ျပားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စနစ္တက် ကၽြန္မတို႔လိုလားတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ေပးဖုိ႔ပဲ။ အဲဒါကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံသား တာ၀န္ပါပဲ။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)