ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ေပးမယ္လို႔ ဂတိျပဳမယ့္ အမတ္ေလာင္းေတြကိုပဲ ဆႏၵမဲေပးမယ္

0
297

လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ေပးမယ္လို႔ ဂတိျပဳေပးမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကိုပဲ ဆႏၵမဲေပးသြားမယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)