ျပည္သူေတြအမွန္တကယ္လိုလားတဲ့ အစိုးရတရပ္ျဖစ္ဖို႔ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းၿပီး တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမယ္

0
307

ျပည္သူေတြအမွန္တကယ္လိုလားတဲ့ အစိုးရတရပ္ျဖစ္ဖို႔ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းၿပီး တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမယ္

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)