ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြကို ဒီထက္ပိုမိုရွင္းလင္းတဲ့ လမ္းညႊန္မႈေတြ ျပဌာန္းေပးဖို႔လို

0
395

ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြကို ဒီထက္ပိုမို ရွင္းလင္းတဲ့ လမ္းညႊန္မႈေတြ ျပဌာန္းေပးဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)