ျပည္တြင္း အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား မိတ္ဆက္

0
1672

ျပည္တြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုု တင္ဆက္ေပးသြားအုန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။
Tip Top Engineering & Computer Training Centre သင္တန္းေက်ာင္းမွာကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ေတြကုိဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနၿပီးအေဆာက္အအံုပံုေတြ ေရးဆြဲတဲ့ Structural Design ဘာသာရပ္ ၂ လသင္တန္း၊ အင္ဂ်င္နီယာပံုဆြဲ ေဆာ့၀ဲလ္ျဖစ္တဲ့ Auto CAD ကုိ ၁ လခြဲသင္တန္း၊ အေဆာက္အအံုနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ပုိင္းဆုိင္ရာခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ေတြကုိတြက္ခ်က္ေပးနုိင္မယ့္ Civil Estimate, Electrical Estimate ၁ လသင္တန္း။ စက္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ွလွ်ပ္စစ္ပုိင္းရာေတြမွာအသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ ပံုဆြဲနည္း ၁ လသင္တန္း၊ အျခားကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ရာဘာသာရပ္ေတြျဖစ္တဲ့ Graphic Design၊ ႐ံုးလုပ္ငန္းသံုးျဖစ္တဲ့ i-Office ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိ္င္တဲ့ DTP၊ စာရင္းဇယားမ်ားအတြက္ Excel အျပင္ အျခားအင္တာနက္၊ အီးေမးလ္ ၁ လသင္တန္းေတြကုိလည္းလစဥ္ဖြင့္္လွစ္လ်က္ရွိပါတယ္။ တက္ေရာက္သင္ၾကားလုိသူေတြအေနနဲ႔ အမွတ္(၄-ခ)၊ ဒုတိယထပ္၊ စံရိပ္ၿငိမ္ ၁ လမ္း၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္မွာဆက္သြယ္တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

Dual Tech Vocational Training Centre သင္တန္းေက်ာင္းမွာေတာ့ ယူေကအသိအမွတ္ျပဳ အင္ဂ်င္နီယာဒီပလုိမာ ၆ လ ၁ ႏွစ္သင္တန္းေတြအျပင္ Engineering Skill course ကုိလစဥ္သင္တန္း၊ စာရင္းအင္းမ်ားစိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ LCCI Level II & III သင္တန္း၊ Computer Application Course ကိုလည္းတက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ၿပီးဘာသာစကားအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းျဖစ္တဲ့ IELTS နဲ႔ အျခားအဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားကုိလည္းတက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္လုိသူေတြအေနနဲ႔ တုိက္ ၂၀၆-၂၊ ေျမညီထပ္၊ ၁၂ လံုးတန္းမွတ္တုိင္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္မွာတက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။

Golden Air Engineering Training Center သင္တန္းေက်ာင္းမွာအဲယားကြန္း၊ ေရခဲေသတၱာျပဳျပင္တပ္ဆင္ျခင္း ၂လ သင္တန္း၊ အဲယားကြန္း၊ ေရခဲေသတၱာအဆင့္ျမင့္တပ္ဆင္ျပဳျပင္ျခင္း ၃ လသင္တန္း၊ အဲယားကြန္းတပ္ဆင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ကုိခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏုိင္သည့္ အဲယားကြန္းဆုိင္ရာတြက္ခ်က္မႈ ၂ လသင္တန္းအျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ကားအဲယားကြန္းတပ္ဆင္ျပဳျပင္ျခင္း ၂ သင္တန္း၊ စက္႐ံုမ်ားအလုပ္႐ံုနဲ႔ ေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ လွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္ျခင္း ၁ လခြဲသင္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာထိန္းခ်ဳပ္မႈ ၂ လသင္တန္းမ်ားကိုလစဥ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ တက္ေရာက္သင္ၾကားလုိသူေတြအေနနဲ႔ အမွတ္ ၆၈၊ ေက်ာက္ေျမာင္းလမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွာဆက္သြယ္စံုစမ္းတက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

Universe Vocaational School သင္တန္းေက်ာင္းမွာေတာ့ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိအဓိကထားသင္ၾကားေပးေနၿပီးေတာ့ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ သံ႐ံုးစာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိမယ့္ Japan Language(N5) ၂ လခြဲသင္တန္း၊ Japan Language(N4) ၃ လသင္တန္း၊ Japan Language(N3) သင္တန္းေတြအျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိလည္းအဆင့္ ၃ ဆင့္ခြဲၿပီးသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂ်ပန္စကားေျပာအထူးသင္တန္းကုိလည္း ၃ လ သင္တန္းအျဖစ္ လစဥ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ သင္ၾကားလုိသူေတြအေနန႔ဲအမွတ္ ၂၅၊ ၆ လႊာ၊ ဦးထြန္းလင္းလမ္း၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာဆက္သြယ္တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

ထြင္အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းမွာအမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနၿပီးသင္တန္းေတြကေတာ့ မိန္းမ၀တ္ ခါးရွည္၊ စကတ္၊ ဂါ၀န္၊ ကုတ္၊ ေဘာင္းဘီေတြအျပင္ အခမ္းအနားနဲ႔ ညစားစားပြဲေတြ မွာ ၀တ္ဆင္ႏုိင္မယ့္ ပြဲတက္ဂါ၀န္၊ သတုိ႔သမီး၀တ္စံု၊ ထုိင္မသိမ္းေတြနဲ႔ ရွပ္အက်ီ၊ ခါးတုိ၊ ကေလး၀တ္ေတြနဲ႔ စီးကြင္း၊ ပန္းက်ည္တန္နဲ႔ ယေန႔ေခတ္စားေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာစက္ႀကီးပန္းေတြအျပင္ ပိတ္ပန္းခ်ီေဆးေရးသင္တန္းေတြကုိသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ တက္ေရာက္လုိသူေတြအေနနဲ႔ အမွတ္ ၁၂၂၊ ပထမထပ္၊ ၂၁ လမ္း၊ အေပၚဘေလာက္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္မွာတက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)