အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

0
2422

ျပည္တြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုု တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
MBC Education Centre
MBC Education Centre မွာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္ေပးေနျပီး အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ စာရင္းဇယားေတြအတြက္ အသံုးခ်တဲ့ MYOB ေဆာ့၀ဲ Level IIနဲ႔ Level III အျပင္ Advanced Excel သင္တန္း၊ ကြန္္ပ်ဴတာ အေျခခံျဖစ္တဲ့ MS Word, Excel, Powerpoint 2003, 2007နဲ႔ စာမ်က္ႏွာေတြ ဖြဲ႔စည္းျပင္ဆင္တဲ့ Pagemaker ၇.၀၊ အေျခခံ စာစီစာရိုက္ ျဖစ္တဲ့ DTP Course၊ အေဆာက္အဦး ဒီဇိုင္းေတြကို ေရးဆြဲႏုိင္တဲ့ Auto CAD 2007 သင္တန္း၊ Graphic Design သင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေတြကို ေပးထားတဲ့ Computer General Knowledge သင္တန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းေတြကို လစဥ္ဖြင့္လွစ္ေပးေနတာျဖစ္ျပီး တက္ေရာက္လိုသူေတြအေနနဲ႔ MBC Education Centre အမွတ္(၅၀၈)၊ (၅လႊာ)၊ IT Zone, အဆင့္ျမင့္ေစ်းခ်ိဳပလာဇာ၊ မႏၱေလးျမိဳ႕မွာ တက္ေရာက္ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။

Shine AC/DC
Shine AC/DC သင္တန္းေက်ာင္းကေန ေန႔ည လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဒိုင္နမုိ၊ ေမာ္တာ၊ ထရန္စေဖာ္မာ (၂)လသင္တန္း၊ စက္ရံံုအလုပ္ရံု ေနအိမ္ ၀ါယာရိန္း (၁)လသင္တန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား ၀ါယာရိန္း (၁)လခြဲ သင္တန္း၊ ေရခဲေသတၱာ၊ ေလေအးေပးစက္ (၁)လခြဲသင္တန္းစတာေတြကို လစဥ္ (၁)ရက္၊ (၁၀)ရက္၊ (၂၀)ရက္ စတဲ့ေန႔ေတြမွာ တန္းခြဲသစ္ေတြ ဖြင့္လွစ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းေတြကို ေန႔ည တန္းခြဲေတြ ဖြင့္လွစ္ေပး ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူေတြအေနနဲ႔ အမွတ္(၈)၊ ဗိုလ္မင္းေခါင္လမ္း၊ ဗုိလ္စိန္မွန္ရပ္ကြက္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ SHINE သင္တန္းေက်ာင္းမွာ တက္ေရာက္ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။

My Chef
My Chef သင္တန္းေက်ာင္းကေန ဟိုတယ္စားဖိုမွဴး၊ ေရယာဥ္စာဖုိးမွဴး သင္တန္း၊ ဟိုတယ္စားပြဲထိုး၊ ေရယာဥ္စားပြဲထိုးသင္တန္း၊ အိပ္ခန္းေဆာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း သင္တန္း၊ ဘား၀န္ထမ္း အေဖ်ာ္ယမကာ ေဖ်ာ္စပ္ျခင္း သင္တန္း၊ ေကာ္ဖီနဲ႔ အေအးမ်ိဳးစံု ေဖ်ာ္နည္း သင္တန္း စတာေတြကို လစဥ္ ဖြင့္လွစ္ထားတာျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလ(၁)လခြဲၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို တက္ေရာက္လိုသူေတြ အေနနဲ႔ အမွတ္(၄၁၇၇)၊ ေအာင္ရတနာလမ္း၊ ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ကို ဆက္သြယ္ တက္ေရာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သုခေအာင္
သုခေအာင္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကား သင္တန္းေက်ာင္းကေန အဂၤလိပ္ဘာသာ အေျခခံနဲ႔ အဆင့္ျမင့္တန္းခြဲေတြ၊ ဂ်ပန္ ဘာသာ အေျခခံနဲ႔ N5 N4 N3 တန္းခြဲေတြ၊ ကိုရီးယားဘာသာ အေျခခံနဲ႔ ကိုရီးယားႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူေတြအတြက္ EPS သင္တန္း၊ တရုတ္ဘာသာ အေျခခံနဲ႔ အဆင့္ျမင့္တန္းခြဲေတြ၊ ထုိင္း မေလး အေျခခံနဲ႔ စကားေျပာ တန္းခြဲေတြနဲ႔ ဂ်မန္၊ ရုရွား၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္စတဲ့ ဘာသာစကားေတြကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္လိုသူေတြဟာ တုိက္(၇၂၊ ေအ) သံုးလႊာ၊ စံရိပ္ျငိမ္မွတ္တိုင္ေရွ႕ လွည္းတန္း ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ သုခေအာင္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကား သင္တန္းေက်ာင္းကို ဆက္သြယ္ တက္ေရာက္ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ဗိမာန္
ေအာင္ဗိမာန္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းကေန ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ အကူသင္တန္းနဲ႔ သူနာျပဳသင္တန္းေတြကို အပတ္စဥ္တန္းခြဲသစ္ေတြ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းတက္ ေရာက္လိုသူေတြအေနနဲ႔ အမွတ္ (၂၈၁ ၂၈၅) ပထမထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကုန္းေစ်းတန္း မွတ္တိုင္ေရွ႕ ပန္းဘဲ တန္းျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ေအာင္ဗိမာန္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမွာ တက္ေရာက္ႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)