ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ အညီ သူငယ္တန္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းသစ္ သင္ၾကား

0
1815

လာမယ့္ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ အညီ သူငယ္တန္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းသစ္ သင္ၾကားေပးသြားေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)