ပညာေရးအစီအစဥ္ အမွတ္စဥ္ (၇)

0
2085

ျမန္မာ့အသံနဲ႔ ႐ုုပ္ျမင္သံၾကားကေန အပတ္စဥ္စီစဥ္တင္ဆက္ေပးသြားမယ့္ ပညာေရးအစီအစဥ္ကေနႀကိဳဆိုုပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ တစ္ပတ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ သတင္းေတြကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 1. ကေလးသူငယ္ေတြ လူငယ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းကိုေရာက္ရွိလာရာမွာ ပညာေရးအေျခအေနနိမ့္ပါးမႈက အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေနတဲ့သတင္း 2. မ်က္မျမင္နဲ႔ မသန္စြမ္းလူငယ္ေတြအတြက္ ဘ၀အာမခံခ်က္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစဖို႔ အတန္းပညာတက္ေျမာက္ေရး ပိုမိုလိုအပ္ေနတဲ့အေၾကာင္း 3. ျမန္မာလူငယ္ေတြ ႏိုင္ငံျခားကိုပညာသင္ဖို႔သြားေရာက္ရာမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံကို ေရြးခ်ယ္မႈပိုမိုမ်ားျပားေနတဲ့သတင္း စတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပက ပညာေရးဆိုုင္ရာ သတင္းေတြနဲ႔အတူ ႏိုုင္ငံတကာ ပညာသင္ဆုု ဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔အတူ ကမၻာ့အထင္ကရ တကၠသိုုလ္ေတြနဲ႔ အဲ့ဒီတကၠသိုုလ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ေတြကိုု တင္ဆက္ေပးသြားမယ့္ ႐ုုပ္သံမွတ္တမ္းအစီအစဥ္ေတြကိုု ႐ႈ႕စားၾကအုုန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။