ပံုတူတက္တူးေတြကို ေရးထုိးေနတဲ့ တက္တူးပညာရွင္ ေအာင္မ်ိဳးမင္း (ေခၚ) Gu Gu

0
539

ပံုတူတက္တူးေတြကို ေရးထုိးေနတဲ့ တက္တူးပညာရွင္ ေအာင္မ်ိဳးမင္း (ေခၚ) Gu Gu ရဲ႕အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6