မိဘမဲ့ကေလးေတြပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ ကုမာရရာမပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း

0
296

မိဘမဲ့ကေလးေတြနဲ႔ ပညာမသင္ၾကားႏိုင္တဲ့ကေလးေတြကို ပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ ကုမာရရာမပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းရဲ႕ အေၾကာငး္ကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6